top of page
nature-3294681_1920.jpg

Arboristika

Kompletná starostlivosť o stromy

Arboristika

Arboristika

 

PONUKA SLUŽIEB:

 

ZBER SEMENNEJ HMOTY

Spolupracujeme s niekoľkými lesnými škôlkami na Slovensku a v Nemecku, pre ktoré za pomoci stromolezeckej techniky zabezpečujeme semená budúcich stromčekov

 

VÝSADBA STROMOV A ZELENE

 

VÝSADBA STROMOV A ZELENE V KOMUNÁLNEJ

A V LESNÍCKEJ OBLASTI

 • PROTIKOREŇOVÉ SYSTÉMY

 

REZY STROMOV

 • VÝCHOVNÝ REZ

 • BEZPEČNOSTNÝ REZ

 • ZDRAVOTNÝ REZ

 • REDUKČNÝ REZ

 • BEZPEČNOSTNÉ VÄZBY STROMOV (STATICKÉ, DYNAMICKÉ)

 • ZVYŠOVANIE PODCHODNEJ A PODDJAZDNEJ VÝŠKY

VÝRUBY STROMOV

 • VÝRUBY A PRIBLIŽOVANIE DREVA V LESNÝCH PORASTOCH

 • VÝRUB A LIKVIDÁCIA NÁLETOVÝCH DREVÍN

 • RIZIKOVÉ VÝRUBY STROMOV ZA POMOCI STROMOLEZECKEJ TECHNIKY

 • VŠADE TAM KDE SA NEDOSTANE TECHNIKA
  (na cintorínoch, nad vedením, pri komunikáciách, nad budovami)

 

OSTATNÉ SLUŽBY

 • ŠTIEPKOVANIE, ODVOZ A LIKVIDÁCIA DREVNÉHO ODPADU

 • FRÉZOVANIE PŇOV

 • MOŽNOSŤ ODKÚPENIA DREVA

 • PORADENSTVO

forest-3119826_1920.jpg
bottom of page